Nepvluchteling, 1914

Home / Nepvluchteling, 1914    |    Terug
Nepvluchteling, 1914
   
   
 
 

Uit dit krantenbericht blijkt dat sommige Nederlanders misbruik maakten van de situatie door te doen alsof ze een Belgische vluchteling waren.

Utrechts Nieuwsblad, 6 juni 1914 

 

KIJKWIJZER

1. Waarom deed de Amsterdamse bankwerker of hij een Belgische vluchteling was?

2. Wat was hij wèl?

Collectie: Utrechts Nieuwsblad, 6 juni 1914, p. 3
Het Utrechts Archief

Het Utrechts Archief vormt het geheugen van stad en provincie Utrecht. Je kunt hier onderzoek doen. Het Utrechts Archief heeft twee locaties: aan de Hamburgerstraat en aan de Alexander Numankade in Utrecht. Bezoek aan het archief is gratis. 

Op de website van Het Utrechts Archief is veel informatie te vinden en kun je zoeken in de collectie beeldmateriaal.

  Onderdeel van thema's

Geschiedenislokaal Utrecht WO I

Nepvluchteling, 1914

Tijdvak:


Omschrijving

Uit dit krantenbericht blijkt dat sommige Nederlanders misbruik maakten van de situatie door te doen alsof ze een Belgische vluchteling waren.

Utrechts Nieuwsblad, 6 juni 1914 

 

KIJKWIJZER

1. Waarom deed de Amsterdamse bankwerker of hij een Belgische vluchteling was?

2. Wat was hij wèl?

Collectie: Utrechts Nieuwsblad, 6 juni 1914, p. 3

Het Utrechts Archief

Het Utrechts Archief vormt het geheugen van stad en provincie Utrecht. Je kunt hier onderzoek doen. Het Utrechts Archief heeft twee locaties: aan de Hamburgerstraat en aan de Alexander Numankade in Utrecht. Bezoek aan het archief is gratis. 

Op de website van Het Utrechts Archief is veel informatie te vinden en kun je zoeken in de collectie beeldmateriaal.

Trefwoorden

burgers
Utrecht
vluchtelingen