Belgische poezen en honden

Home / Belgische poezen en honden    |    Terug
Belgische poezen en honden
   
   
 
 
 
 
Transcriptie
De omstandigheden waren soms bepaald tragisch. Zoo bracht ons een vrouwtje haar twee poesjes: De arme ziel had alles verloren: haar kindertjes bezweken tengevolge van de geleden ontberingen; het eenige wat haar bleef waren deze twee poesjes die zij op al haar zwerftochten bij zich hield, doch nu niet langer houden mocht. Zij kan nu gerustgesteld zijn over hun verder lot. Verder was er een hond bij, die zeer geleden had, doordat hij bij de vlucht ver boven zijn macht had moeten trekken. Het ging immers ook zoo menigmaal boven de krachten der menschen zelve! We mochten de voldoening smaken hem weer geheel te zien herstellen. Vele vluchtelingen waren uiterst dankbaar voor de geboden uitkomst; anderen namen het op alsof alles van zelf sprak. En inderdaad hadden zij het eigenlijk niet zoo geheel mis; want we zijn er.

Belgische poezen en honden.

De Belgische vluchtelingen brachten soms ook huisdieren mee. 

 

KIJKWIJZER

1. Waarom was het zo zielig dat de vrouw haar twee poezen niet kon houden?

2. Waarom zou de vrouw nu 'gerustgesteld' kunnen zijn over hun lot? Wat zou er met de poesjes zijn gebeurd?

3. Hoe reageerden verschillende vluchtelingen?

4. Wat was er bijzonder aan de vrouw met het hondje?

Het Utrechts Archief

Het Utrechts Archief vormt het geheugen van stad en provincie Utrecht. Je kunt hier onderzoek doen. Het Utrechts Archief heeft twee locaties: aan de Hamburgerstraat en aan de Alexander Numankade in Utrecht. Bezoek aan het archief is gratis. 

Op de website van Het Utrechts Archief is veel informatie te vinden en kun je zoeken in de collectie beeldmateriaal.

  Onderdeel van thema's

Geschiedenislokaal Utrecht WO I

Belgische poezen en honden

Tijdvak:


Omschrijving

Belgische poezen en honden.

De Belgische vluchtelingen brachten soms ook huisdieren mee. 

 

KIJKWIJZER

1. Waarom was het zo zielig dat de vrouw haar twee poezen niet kon houden?

2. Waarom zou de vrouw nu 'gerustgesteld' kunnen zijn over hun lot? Wat zou er met de poesjes zijn gebeurd?

3. Hoe reageerden verschillende vluchtelingen?

4. Wat was er bijzonder aan de vrouw met het hondje?

Het Utrechts Archief

Het Utrechts Archief vormt het geheugen van stad en provincie Utrecht. Je kunt hier onderzoek doen. Het Utrechts Archief heeft twee locaties: aan de Hamburgerstraat en aan de Alexander Numankade in Utrecht. Bezoek aan het archief is gratis. 

Op de website van Het Utrechts Archief is veel informatie te vinden en kun je zoeken in de collectie beeldmateriaal.