Artikel: Nederland mobiliseert

Home / Artikel: Nederland mobiliseert    |    Terug
Artikel: Nederland mobiliseert
   
   
 
 
 
 

Artikel over de mobilisatie van het Nederlandse leger, 1914-1918.

Klik linksboven op PDF om het artikel te openen.

 

Wim Klinkert, 'Nederland mobiliseert', Nederland en de Eerste Wereldoorlog [Thematijdschrift 2014], 16-21.

 

KIJKWIJZER

1. Noem 3 redenen waarom Nederland neutraal wilde blijven.

2. Bekijk de foto op pagina 3. Zouden gezinnen er in werkelijkheid zo bij gezeten hebben? Wat wilde de maker van de foto zeggen over de mobilisatie?

3. Wat waren de gevolgen van de afkondiging van de mobilisatie voor het vervoer, landschap en fabrieken?

 

 

  Onderdeel van thema's

Geschiedenislokaal Utrecht WO I

Artikel: Nederland mobiliseert

Tijdvak:


Omschrijving

Artikel over de mobilisatie van het Nederlandse leger, 1914-1918.

Klik linksboven op PDF om het artikel te openen.

 

Wim Klinkert, 'Nederland mobiliseert', Nederland en de Eerste Wereldoorlog [Thematijdschrift 2014], 16-21.

 

KIJKWIJZER

1. Noem 3 redenen waarom Nederland neutraal wilde blijven.

2. Bekijk de foto op pagina 3. Zouden gezinnen er in werkelijkheid zo bij gezeten hebben? Wat wilde de maker van de foto zeggen over de mobilisatie?

3. Wat waren de gevolgen van de afkondiging van de mobilisatie voor het vervoer, landschap en fabrieken?

 

 

Link: http://www.thematijdschriften.nl/index.php/jaargang-2014

Trefwoorden

militairen
neutraliteit
waterlinie
mobilisatie
verlof
wapens
Fort bij Vechten
Fort de Klop

PDF's

Nederland Mobiliseert door Wim Klinkert.pdf: www.geschiedenislokaalutrechtwo1.nl/media/17197/nederland-mobiliseert-door-wim-klinkert.pdf